Blog

Facturalia koppelt aan Yuki

Werkt je boekhouder met Yuki? Je bent niet alleen want meer dan 650 accounts en bijna 30.000 ondernemers gebruiken Yuki. Het grote verschil tussen Yuki en andere boekhoudsoftware is dat ondernemers en boekhouders er sámen in werken. Als ondernemer ben je met Yuki dus altijd

Administratie kost ondernemer werkdag per week

De Belgische ondernemer besteedt wekelijks gemiddeld 8 uren aan de administratie van zijn of haar bedrijf. Acht uren die niet kunnen besteed worden aan de hoofdbezigheid van de ondernemer. Acht uren om bezig te zijn met de minst leuke onderdelen van het ondernemerschap. Het

Wanneer factureren?

Als basisregel geldt dat een factuur uiterlijk de 15de van de maand volgend op de maand van de levering of dienst moet worden uitgereikt. Voorbeeld: indien u goederen levert op 6 april heeft u tijd tot 15 mei om uw factuur uit te schrijven. Voor diensten (die dikwijls over

Facturalia bezocht Forum For the Future

Vorige week donderdag ging Facturalia een dagje inspiratie opdoen in Brussels Expo. Daar vond al voor de tiende keer het Forum For the Future plaats, de afspraak voor de economische beroepen, zoals de organisatie het noemt. Met een zeer uitgebreid aanbod aan keynotes, demo's

Integratie Clearfacts

We zijn blij te kunnen aankondigen dat Facturalia sinds deze week samenwerkt met Clearfacts voor de integratie van verkoopfacturen. In Clearfacts kan een ondernemer alle verkoopfacturen en aankoopfacturen verzamelen. Van daaruit worden ze digitaal bezorgd aan de boekhoude

6 veel voorkomende facturatiefouten

Bij het manueel opstellen van een factuur voor je geleverde goederen of diensten zijn fouten snel gemaakt. Kleine foutjes met soms grote gevolgen. Je factuur kan in het slechtste geval ongeldig worden verklaard door de BTW-of belastingsadministratie. Ontbrekende BTW-num

E-facturatie zorgt voor betere betaling

Sinds dat de Vlaamse Overheid haar leveranciers verplicht om facturen digitaal te bezorgen, dalen de totale verwijlintresten die ze jaarlijks moet betalen drastisch. In 2015 bedroegen die nog circa 5 miljoen euro, in 2018 zal deze naar verwachting ruim onder 1 miljoen euro l

Het moderne boekhoudkantoor

Dat de relatie tussen ondernemer en boekhouder aan het wijzigen is, mag een understatement worden genoemd. Meer en meer ondernemers verwachten van hun accountancykantoor dat ze op de digitale trein zijn opgesprongen. Maar ook het omgekeerde geldt: accountants willen af van d

Het rapport van Facturalia

De studenten van de Karel De Grotehogeschool uit Antwerpen die Facturalia een schooljaar lang volgden, hebben als onderdeel van hun lijvig ondernemingsplan enquêtes uitgevoerd bij de huidige gebruikers van Facturalia. Voor elke vraag kon de gebruiker een score geven van 1 t

Voorraad bijhouden

Facturalia houdt je voorraad bij

Handel je in goederen en heb je daarom nood aan een goed beheer van je voorraad? Sinds onze nieuwste versie kan je in Facturalia de module 'Voorraadbeheer' activeren. Om de kosten van de opslag binnen je onderneming zo laag mogelijk te houden, is het van belang om je voor

76 gebruikers hebben zich vandaag aangemeld bij Facturalia.