• +0497 12 09 74
  • info@facturalia.be
  • FAQ

Blog

Facturalia genomineerd voor FFF-Award 2019

Met enige fierheid kunnen we aankondigen dat Facturalia genomineerd is voor de Forum For the Future Award 2019 in de categorie ‘E-facturation, paperless and cloud solution’. De Awards belonen per categorie het product of de dienst die het meest aangepast is aan de evolutie van het beroep van accountants en boekhouders.

Wil je zelf ook je stem uitbrengen? Dat kan nog tot 18 november via deze link.

Tot op Forum For the Future!

Demo Facturalia op Forum For the Future

Op woensdag 20 en donderdag 21 november verwelkomt Facturalia boekhouders op Forum For the Future, dat wist je al.

We presenteren daar onze oplossing en hopen zoveel mogelijk boekhouders en accountants te overtuigen dat ook de klanten/ondernemers op zoek zijn naar digitale oplossingen voor hun facturatie. En wie beter dan de boekhouder kan hem die oplossing aanreiken?

Kom dus met zeker eens langs op onze stand om de voordelen voor je kantoor en de voordelen voor je klanten te ontdekken. We geven graag een demo.

Ben je niet van plan die dagen naar Brussel af te zakken, maar wil je wel graag een demo? Dat kan, we komen dan graag tot aan je kantoor. Een afspraak maken kan via dit formulier.

Vlaams bouwsector sterke leerling inzake e-facturatie

Uit het visierapport van de Vlaamse Confederatie Bouw blijkt dat de bouwsector de voorbije 2 jaar stevige stappen vooruit zette in de digitalisering van de bedrijfsprocessen.

Met de praktische toepassingen van 3D-printers, drones, robots en augmented reality die de bouwnijverheid de komende jaren zal beginnen implementeren is algemene digitalisering een noodzaak. Nu al doet twee derde van deze bedrijven aan e-facturatie.

Nu al doet twee derde van deze bedrijven aan e-facturatie.

Ook andere tools zoals kostprijsberekeningspakketten, documentatiesystemen of ERP-pakketten zitten enorm in de lift in deze sector.

Zelf merken we ook een duidelijke opgang van bedrijven uit deze beroepscategorie tussen het aantal Facturalia-gebruikers. Architecten, schrijnwerkers, dakplaatsers, schilders, isolatieplaatsers en vloerders: allemaal hebben ze duidelijk nood aan digitalisering en vinden hun weg naar tools zoals Facturalia.

Bron: Bouwen en wonen

Facturalia op Forum For The Future

We zijn zeer verheugd te kunnen aankondigen dat Facturalia partner is van Forum For The Future 2019. Concreet betekent dit dat we op 20 en 21 november met een mooie stand present zullen zijn op het congres in Brussels Expo.

Tijdens deze tweedaagse hopen we zoveel mogelijk accountants en boekhoudkantoren te overtuigen van onze visie en onze tool.

Passeer dus zeker eens langs onze stand en ontdek ons aanbod voor boekhoudkantoren.

Tot dan!

Werkbonnen omzetten naar facturen

De nieuwste versie van Facturalia maakt het mogelijk om digitale werkbonnen te maken. Voor onderhouds- of servicebedrijven, zoals bijvoorbeeld tuiniers of herstellers, kan het handig zijn om met werkbonnen te werken. En bovendien oogt zo’n digitale werkbon uiterst professioneel en schept het veel vertrouwen.

In zo’n werkbon lijst je je gepresteerde uren en gebruikte materialen op. Als je deze bon al maakt bij de klant (op je smartphone of tablet) dan kan je die meteen ook ter plaatse door de klant laten goedkeuren en handtekenen.

Evengoed kan je de werkbon later op je kantoor maken en verzenden naar de klant, die ze ook dan nog online kan goedkeuren.

En zoals je met veel documenten in Facturalia kan doen, kan je de werkbon in een klik omzetten naar een factuur! Handig toch?

Tijdsregistratie

Facturalia lanceert nieuwe module voor tijdsregistratie en prestatiebeheer

Situatieschets van de workflow van een typische freelancer: Gedurende de maand worden gepresteerde uren of dagen genoteerd in Excel. Op het einde van de maand kan er dan eindelijk gefactureerd worden. Om de factuur op te stellen worden de prestaties één voor één overgetypt of gekopieerd naar de factuur. Dat kan efficiënter, niet?

Dat kan efficiënter, niet?

Onze nieuwe module schiet daarbij ter hulp. Je prestaties kan je nu eenvoudig ingeven in Facturalia in plaats van in Excel. Het enige wat je dan op het facturatiemoment moet doen, is klikken op een knop: voor elke klant waar je voor gewerkt hebt, wordt automatisch een factuur aangemaakt. Dat klinkt te mooi om waar te zijn? Probeer het dan zeker eens uit.

Niet alleen voor tijden

Het aangehaalde voorbeeld situeert een typische situatie voor werken in regie, maar er zijn ook andere toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan rittenregistratie waarbij alle ritten gedurende een periode worden bijgehouden om ze pas op het einde van de periode in een factuur om te zetten.

Projecten

Samen met het activeren van de prestatieregistratie, wordt ook projectbeheer mogelijk. Voor elke opdracht kan je desgewenst bijhouden voor welk project je prestatie van toepassing is. Als er budgetbeperking is ingesteld voor het project, zie je ook steeds hoeveel percent van het budget al bereikt is.

Activeer het nu

Je ziet het ook wel zitten om nog efficiënter te werk te gaan? Activeren kan heel eenvoudig door in het Startscherm te klikken op ‘Modules en uitbeidingen’. Daar vind je nog eens alle uitleg en kan je van start gaan.

Veel facturatieplezier!

Laat je offertes online goedkeuren

De nieuwste versie van Facturalia biedt heel wat nieuwe mogelijkheden voor de gebruiker die offertes opmaakt en verzendt via Facturalia.

Online goedkeuring

Vanaf nu kan je bij de verzending van een offerte aanduiden dat deze e-mail een link moet bevatten waarmee je potentiële klant zelf online de offerte kan handtekenen en goedkeuren. Het handtekenen kan gewoon met de muis of (op smartphone of tablet) met de vinger. Na goedkeuring ontvang je een e-mail ter informatie.

Geldigheidstermijn

Elke nieuwe offerte kan je een geldigheidstermijn meegeven. De offerte zal dan voor je klant ook enkel goed te keuren zijn binnen deze termijn.

Historiek en status

Ook nieuw is dat je de volledige historiek van een offerte kan bekijken op een mooie tijdlijn met:

  • datum aanmaak offerte
  • datums aanpassingen aan offerte
  • datum verzending offerte
  • datum dat klant je klant de offerte heeft bekeken via de online goedkeuringe
  • datum dat je klant je offerte heeft goedgekeurd

 

In het overzicht zal je bij elke offerte de huidige status zien: verzonden, vervallen of goedgekeurd.

Binnen abonnement

En dit alles valt gewoon binnen je huidig abonnement, zonder meerprijs.

Facturalia koppelt aan Yuki

Werkt je boekhouder met Yuki? Je bent niet alleen want meer dan 650 accounts en bijna 30.000 ondernemers gebruiken Yuki. Het grote verschil tussen Yuki en andere boekhoudsoftware is dat ondernemers en boekhouders er sámen in werken. Als ondernemer ben je met Yuki dus altijd op de hoogte van de actuele stand van zaken van je boekhoudkundige cijfers.

En nu is er meer! Gebruikers van Facturalia kunnen de aangemaakte facturen en creditnota’s nu rechtstreeks doorsturen naar hun Yuki-account waardoor alles meteen in je boekhouding zit. Kan het nog eenvoudiger?

Ik ben ondernemer, mijn boekhouder gebruikt Yuki en ik wil Facturalia ontdekken.

Ik ben accountant, werk met Yuki en wil Facturalia graag aanbieden aan mijn cliënteel.

Administratie kost ondernemer werkdag per week

De Belgische ondernemer besteedt wekelijks gemiddeld 8 uren aan de administratie van zijn of haar bedrijf. Acht uren die niet kunnen besteed worden aan de hoofdbezigheid van de ondernemer. Acht uren om bezig te zijn met de minst leuke onderdelen van het ondernemerschap. Het grootste deel hiervan gaat naar het opmaken van de verkoopfacturen, het verzenden ervan en de betalingen opvolgen. Zes op tien ondernemers komt zelfs elk kwartaal zijn doos met facturen nog afleveren aan de boekhouder.
Anno 2019 zou dat absoluut het geval niet meer mogen zijn. Een facturatiepakket zoals Facturalia werkt immers sneller, eenvoudiger en nauwkeuriger.

De samenwerking tussen de ondernemer en de accountant wordt wel belangrijker. KMO’s verwachten steeds meer dat de boekhouder hen ondersteunt met software om sneller te kunnen werken, terwijl boekhoudkantoren nog te dikwijls snelheid gelijkstellen aan sneller antwoorden op vragen van de klant.
Gelukkig is er een kentering zichtbaar en biedt momenteel 1 op 5 boekhoudkantoren een digitaal klantenportaal aan.

Ook geïnteresseerd in een facturatietool voor uw cliënteel? Neem snel contact met ons op!

Bron: www.kmoinsider.be/finance/accountancy/zes-op-de-tien-belgische-kmo-s-houdt-facturen-nog-bij-in-schoendoos

Wanneer factureren?

Als basisregel geldt dat een factuur uiterlijk de 15de van de maand volgend op de maand van de levering of dienst moet worden uitgereikt.

Voorbeeld: indien u goederen levert op 6 april heeft u tijd tot 15 mei om uw factuur uit te schrijven.

Voor diensten (die dikwijls over een langere periode geleverd worden) geldt dezelfde regel. Belangrijk is dat u de datums van de geleverde diensten duidelijk vermeldt op de factuur

Voorbeeld: als freelancer heeft u 4 maandagen in april gepresteerd bij uw klant. Ten laatste op 15 mei bezorgt u dan de factuur aan uw klant, met duidelijke vermelding van de vier datums.

In Facturalia kan u hiervoor dan best een product ‘Dienstverlening’ maken en op uw factuur vier factuurlijnen voorzien met deze dienst en de datum als detail.

Ondernemers die dus eens per kwartaal factureren, samen met de indiening van de btw-aangifte, zijn dus te laat met hun facturatie! Uiteraard blijft de factuur wel haar geldigheidswaarde behouden en zal de klant deze dus moeten betalen.

Laattijdige facturatie kan ook effectief beboet worden. Per factuur gelden deze boetetarieven:

  • 1ste overtreding: € 50 (met maximum van € 500)
  • 2de overtreding: € 125 (met maximum van € 1.250)
  • 3de overtreding: € 250 (met maximum van € 5.000)

Behalve deze wettelijke bepalingen is het natuurlijk sowieso een goed idee om snel te factureren! Een klant die zijn factuur pas veel later krijgt, zal ook niet geneigd zijn om die snel te betalen.

110 gebruikers hebben zich de voorbije week aangemeld bij Facturalia.