POM Koppeling

Door een koppeling te voorzien met POM kan je je facturen voorzien van een QR-code en je e-mails van een betaalknop. Op die manier maak je het klanten heel eenvoudig om te betalen. Facturen worden op die manier gemiddeld veel sneller betaald.

Hoe activeren?
  1. Je dient eerst een betalend abonnement bij POM aan te gaan. Dat kan via deze link.
  2. Vervolgens zal je van POM enkele werkdagen later een e-mail krijgen met de vraag om een aansluitovereenkomst te tekenen, een kopij van je identiteitskaart, rekeningafschrift en UBO-verklaring te bezorgen.
  3. Ongeveer 2 weken nadat je die documenten hebt ingediend, ontvang je van POM een e-mail met je een Sender Contract Number (SCN), SenderID, username en password. Die gegevens kan je hiernaast invullen.
  4. Je kan vanaf nu QR-codes en betaalknoppen toevoegen!
Hoeveel kost deze integratie mij?

Voor deze integratie dien je bij POM een abonnement aan te gaan. Per transactie kost dit abonnement ongeveer € 0,39. Let wel: je betaalt enkel als de QR-code of betaalknop effectief wordt gebruikt door je klant.

Hoe plaats ik een QR-code op mijn verkoopfactuur?

Instellingen > Lay-outs
Daar kan je bij QR Code aanduiden dat die getoond moet worden.

Hoe plaats ik een betaalknop in de e-mail naar mijn klant?

Instellingen > Geavanceerd > Functies > E-mailtemplates beheren
Daar kan je de tag {{betaalknop}} toevoegen aan de lay-out die je gebruikt.

Voorbeeld QR code op factuur
Voorbeeld betaalknop in e-mail
Poepsimpel facturen betalen

UBL-regels in Yuki

In Yuki kan je UBL-regels instellen zodat facturen zeker de correcte BTW-code krijgen. Hieronder een voorbeeld.

Waarvoor kan ik de planningsmodule gebruiken?

De planningsmodule kan geactiveerd worden via Menu > Extra > Modules. Eens geactiveerd verschijnt in het menu het onderdeel ‘Planning’ en heb je volgende mogelijkheden:

Exclusief of inclusief btw?

Alle bedragen in Facturalia zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven. Zo kan je bvb. kiezen om producten of diensten exclusief of inclusief btw in te geven. Bij de aanmaak van een factuur of ander document worden de prijzen dus ook exclusief btw getoond. Desgewenst kan je op het einde van een factuurregel op het rekenmachine-icoontje klikken om de prijs inclusief btw in te geven.

Op de documenten zelf wordt uiteraard de bedragen inclusief btw getoond waar nodig.

Hoe verzend ik mijn facturen naar meerdere e-mailadressen?

Er zijn hiervoor 2 mogelijkheden:

  1. In het e-mailveld van je klant, kan je meerdere e-mailadressen invullen, gescheiden door een komma.
  2. In de Geavanceerde instellingen kan je één of meerdere e-mailadressen in het veld ‘E-mailadres in Bcc‘ invullen. Alle facturen en creditnota’s die naar de klant worden verzonden worden ook naar dit e-maildres verzonden (in Bcc). Meerdere adressen kunnen worden ingevuld, gescheiden door een komma. Per verzending kan dit desgewenst nog worden afgezet. Dit kan ook handig zijn om bvb facturen naar een gepersonaliseerd e-mailadres van je boekhoudpakket te sturen.

Een klantenzone-widget voor op de kantoorwebsite

Wil je Facturalia graag gebruiken als klantenzone voor je website? Dat kan eenvoudig door onderstaande code toe te voegen aan de header of footer van je website. Op aanvraag kunnen we deze widget naar wens aanpassen.

<div id="facturaliawidget" style="position: fixed; right: 20px; bottom: 20px; z-index: 9999;"><a title='Klantenzone' alt='Klantenzone' href='https://www.facturalia.be/?kz=1'><img src='https://www.facturalia.be/widgets/widget_1.gif' /></a></div>

Meerdere activiteiten in 1 onderneming?

Heb je als onderneming meerdere activiteiten onder hetzelfde ondernemingsnummer? En wil je je klanten dan ook op een andere manier benaderen? Dan heb je volgende handigheidjes ter beschikking:

Hoe activeer ik de koppeling met Yuki?

Door een koppeling te voorzien met Yuki kan je je facturen rechtstreeks versturen van Facturalia naar het Yuki-platform. Facturalia kan gekoppelend worden aan elk Yuki-abonnement, gratis of betalend, en de Yuki-facturatiemodule hoeft niet actief te zijn.

Om een verbinding met Yuki op te zetten heb je een API-sleutel en Administratie ID nodig van je Yuki-account. Je kan deze bekomen via je boekhouder of door je aan te melden op je Yuki-account. Je vindt ze terug onder “Mijn domein” > Administraties > Webservices > API-sleutel. Indien nodig kan je op deze pagina een nieuwe API-sleutel aanmaken.

Eénmaal je een API-sleutel en Administratie ID hebt kan je de connectie opzetten via Menu > Extra > Koppelingen > Yuki. Deze connectie moet je slechts 1x uitvoeren.

Je kan hier ook aanduiden dat de betaalstatus van de facturen van Yuki naar Facturalia automatisch moet worden teruggekoppeld.

Na activatie zie je op het startscherm altijd een bericht op het startscherm als er nieuwe facturen klaar staan om te verzenden naar Yuki.

Hoe kan ik het totaal gewicht toevoegen aan een document?

  1. Bij eigenschappen van een product kan je het individueel gewicht invullen.
  2. Bij de eigenschappen van een lay-out kan je kiezen voor Totaal gewicht: Tonen
  3. Als je nu een document aanmaakt met deze lay-out zal het totaal gewicht getoond worden indien groter dan 0 Kg.

Wat is een factuur?

Een factuur of verkoopfactuur is een document dat de verkoper opstelt. Hierop staan de geleverde diensten of goederen vermeld en het bedrag dat de klant hiervoor dient te betalen.

Verder wordt ook vermeld tegen wanneer de klant dient te betalen, onder welke voorwaarden de verkoop verloopt en andere details.

Verplichte vermeldingen

Een factuur heeft heel wat verplichte vermeldingen die noodzakelijk zijn om je factuur rechtsgeldig te maken. Facturalia zorgt ervoor dat deze vermeldingen niet worden vergeten.

Wanneer factureren?

Het is niet alleen wettelijk noodzakelijk dat je je facturen tijdig opstelt en verzendt. Ook voor een goede klantenbinding raden we aan je facturen niet te laat te bezorgen aan je klant.

Als je Facturalia gebruikt kan je je facturen automatisch aan je boekhouder bezorgen.

Omzettingen

Een factuur kan je omzetten naar een creditnota.

Omgekeerd kan je ook bestelbonnen, pakbonnen, werkbonnen, offertes of proforma facturen snel overzetten naar een factuur.

Ontdek alle documenten die je in Facturalia kan aanmaken